هنرهای رهبران Leadership Arts
بروزرسانی شده در: 11 فوریه 2017 ساعت 18:39 نویسنده: آرا
 •  هنرهای رهبران

  ۱- شایستگی

  برای اعتماد کردن به رهبران، کارکنان باید در آنها شایستگی و لیاقت ببینند. آنها باید حس کنند رهبرانشان شایسته اعتماد هستند.

  ۲- پایایی

  پایایی یعنی هر چه سبب حیرت و شگفتی رهبر شود، نباید سبب شگفتی گروه شود. عیب رهبر ناکارآمد این است که به توصیه های آخرین نفر گوش می دهد. در حالی که در کسب و کار هم مثل دنیای سیاست، سودمندی و کارآیی هر تصمیم مساوی است با ارزش آن تصمیم ضرب در میزان پذیرش آن.

  ۳- مهربانی

  مهربانی یعنی دلسوزی، همدلی و ظرفیت درک احساس دیگران. به این معنا خیلی از رهبران مهربان نیستند، زیرا از نشان دادن همدلی و خود را جای دیگران گذاشتن عاجزند. هیچ نوعی ارتباط بهتر از ارتباط رودرو نیست. یکی از راه های اعتماد آفرینی و نشان دادن صمیمت، درست گوش دادن است.

  ۴- رک گویی

  پرده پوشی یکی از تراژدی های بزرگ هر سازمان است. نبود صراحت باعث می شود در برابر مقامات به پرده پوشی متوسل شویم. رهبر باید از رک گویی برای گردش درست امور استفاده کند و کارکنان را که در عقیده خود راسخ هستند تشویق کند.

  ۵- منش

  آنچه که سبب گردآمدن و ثمربخش شدن ویژگی های یاد شده میشود، منش است.